top of page

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 er afholdt

Den nye bestyrelse findes andetsteds på disse sider

Referat af generalforsamlingen vil blive indlagt når det foreligger.

Du finder alt materialet fra generalforsamlingen her på siden

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. 1. Velkomst ved formanden

 2. 2. Valg af dirigent

 3. 3. Godkendelse af dagsorden

 4. 4. Valg af referent og stemmetællere

 5. 5. Bestyrelsens beretning ved formanden

 6. 6. Kassererens reviderede regnskaber (medbring venligst selv print)

 7. 7. Vedtagelse af næste års budget og kontingent (medbring venligst selv print)

 8. 8. Forslag fra bestyrelsen

  1. Etablering af hundeskov på område langs Halbyvej

  2. Ændring af vedtægter jfr. vedstående dokument

 9. 9. Forslag fra medlemmerne

  1. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne

 10. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  1. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
   a) Kjeld Rasmussen - modtager ikke genvalg
   b) Jeppe Grønbæk - modtager ikke genvalg
   c) Helle Veland - er villig til genvalg

  2. Følgende suppleanter er på valg
   a) 1. suppleant Bernt Jensen
   b) 2. suppleant Ellen Højbjerg
   c) 5. suppleant Børge Nielsen

 11. 11. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

  1. Følgende er på valg
   a) Revisor Jesper Broberg
   b) Revisor suppleant Ove Svendsen

 12. 12. Eventuelt

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling:

 1. 1. Valg af dirigent

 2. 2. Godkendelse af dagsorden

 3. 3. Valg af referent og stemmetællere

 4. 4. Afstemning om bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer

 5. 5. Eventuelt

bottom of page