top of page

Generalforsamling 2018

Alt materialet til generalforsamlingen samles på denne side

Der indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand

 

Generalforsamlingen finder sted

Lørdag den 19. maj 2018 kl. 10.00

på festpladsen ved Halbyvej

 

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden

 2. Valg af dirigent

 3. Godkendelse af dagsorden

 4. Valg af referent og stemmetællere

 5. Bestyrelsens beretning ved formanden

 6. Kassererens reviderede regnskab
  (print regnskabet fra hjemmesiden og medbring det venligst)

 7. Vedtagelse af næste års budget og kontingent
  (print budgettet fra hjemmesiden og medbring det venligst)

 8. Forslag fra bestyrelsen
  Bestyrelsen stiller ingen forslag i år

 9. Forslag fra medlemmerne
  Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  - Jørgen Risom – villig til genvalg
  - Karen Marie Nielsen – villig til genvalg

 11. Valg af 3 suppleanter
  Følgende suppleanter er på valg:
  - Børge Nielsen, Gyvelvej – villig til genvalg
  - Jørgen Lund, Klitrosevej – villig til genvalg
  - Frank Jørgensen, Gyvelvej – genopstiller ikke
  - Per Nielsen, Klitrosevej – villig til genvalg

 12. Valg af revisorer
  Følgende revisorer er på valg:
  - Revisor Jesper Broberg, Syrenvej – villig til genvalg
  - Revisor Tommy Tang Jensen, Hybenvej – genopstiller ikke

 13. Valg af revisorsuppleant
  Følgende revisorsuppleanter er på valg:
  - Revisor supleant Helle Dyrberg, Klitrosevej – villig til genvalg
  - Revisorsuppleant Peder Morre, Klitrosevej – villig til genvalg

 14. Eventuelt

   


  Teltet rejses fredag den 18. maj kl. 17.00 og nedtages søndag den 20. maj kl. 10.00 – alle er velkomne til at give en hånd med

   

  Da vi vedtog nye vedtægter sidste år skal der vælges 3 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle vælges for 1 år.

   

 

Årets generalforsamling er afholdt.

Nedenfor et lille galleri fra dagen, som også bød på banko efterfølgende

bottom of page