top of page

Generalforsamling 2019

Til Medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand

 

Der indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand

 

Generalforsamlingen finder sted

Lørdag den 8. juni 2019 kl. 10.00 på festpladsen ved Halbyvej

 

Dagsorden:

1.       Velkomst ved formanden

2.       Valg af dirigent

3.       Godkendelse af dagsorden

4.       Valg af referent og stemmetællere

5.       Bestyrelsens beretning ved formanden

6.       Kassererens reviderede regnskab
          (print regnskabet fra hjemmesiden og medbring det venligst)

7.       Vedtagelse af næste års budget og kontingent
          (print budgettet fra hjemmesiden og medbring det venligst)

8.       Forslag fra bestyrelsen
          Bestyrelsen stiller ingen forslag i år

9.       Forslag fra medlemmerne

          a. Grundejerforeningen skal vedligeholde naturhavnene – herunder fjerne rørene i sejlrenden
              se vedlagte beskrivelse af forslaget
              Forslagsstiller Anita Hofmann Jensen, Hybenvej 70 og Carsten Hansen, Hybenvej 76

10.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
       Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
       - Ellen Margrethe Højberg – villig til genvalg
       - Jan Christiansen – villig til genvalg
       - Helle Veland – villig til genvalg

11.   Valg af 3 suppleanter
       Følgende suppleanter er på valg:
       - Børge Nielsen, Gyvelvej – villig til genvalg
       - Jørgen Lund, Klitrosevej – villig til genvalg
       - Per Nielsen, Klitrosevej – villig til genvalg

12.   Valg af revisorer
       Følgende revisorer er på valg:
       - Revisor Jesper Broberg, Syrenvej – villig til genvalg
       - Revisor Tove Sørensen, Brombærvej –villig til genvalg

13.   Valg af revisorsuppleant
       Følgende revisorsuppleanter er på valg:
       - Revisorsuppleant Peder Morre, Klitrosevej – villig til genvalg

14.   Eventuelt

 


Teltet rejses fredag den 7. juni kl. 17.00 og nedtages søndag den 9. juni kl. 10.00 – alle er velkomne til at give en hånd med ved opstilling af telt, borde og stole samt nedtagning af dem

 

bottom of page