top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling for 2022 i Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand

 

Generalforsamlingen finder sted

Lørdag den 4. juni 2022 kl. 10.00 på festpladsen ved postkassehuset Halbyvej

 

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden

 2. Valg af dirigent

 3. Godkendelse af dagsorden

 4. Valg af referent og stemmetællere

 5. Bestyrelsens beretning ved formanden

 6. Kassererens reviderede regnskab for 2021
  (print regnskaberne fra hjemmesiden og medbring dem)

 7. Vedtagelse af budget for 2023 og kontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  (print budgetter fra hjemmesiden og medbring dem)
  Investeringsbudget for de kommende år:

  1. Etablering af sø ved Hybenvej / Syrenvej – hvis vi får tilladelse

  2. Henlæggelse til dræning

  3. Nye bord-bænkesæt i hele området – erstatninger af de nuværende – udskiftning af 2 pr. år

  4. Strand – hvis vi kan få tilladelse

  5. Videreudvikling af naturlegeplads med yderligere faciliteter og evt. yderligere shelter

  6. Grill hytter – 2-3 styk i området

  7. Minigolfbane / fodboldgolfbane

  8. Eventuelt flere badebroer, hvis vi kan opnå tilladelse

 8. Forslag fra bestyrelsen
  Bestyrelsen stiller ingen forslag

 9. Forslag fra medlemmerne

  1. Modtaget fra Per Axelsen, Syrenvej
   Ønske om at høre om, der er stemning for at området skifter navn til Halby frem for Stauning Vesterstrand.
   Begrundelse: Så hedder vi det samme som området omkring os.
   Forslaget er i første omgang for at høre, hvad andre grundejere har af holdning. Hvis der er stemning for forslaget, skal bestyrelsen arbejde videre med dette og tage det med til generalforsamlingen i 2023 med eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
  - Tove Sabro, Brombærvej – villig til genvalg
  - Bent Thomsen, Syrenvej – villig til genvalg  

 11. Valg af 3 suppleanter
  Følgende suppleanter er på valg:
  - Børge Nielsen, Gyvelvej – villig til genvalg
  - Søren Pedersen, Syrenvej – villig til genvalg
  - Ejnar Frost – villig til genvalg

 12. Valg af revisorer
  Følgende revisorer er på valg:
  - Revisor Torben Andersen, Klitrosevej – villig til genvalg
  - Revisor Danny Madsen, Syrenvej –villig til genvalg

 13. Valg af revisorsuppleant
  Følgende revisorsuppleanter er på valg:
  - Revisorsuppleant Peder Morre, Klitrosevej – villig til genvalg

 14. Eventuelt

 

Orientering om Planer for kloakering

 

Efter generalforsamlingen er der en kort pause, hvorefter Ringkøbing-Skjern Forsyning ved Nikolai og Martin, vil orientere om planerne for kloakering af vores områder.

 

Der vil være en øl eller vand imens.

 

Vi forventer, at den del vil tage ½-1 time afhængig af spørgelysten. 

 

 

Når vi har fået stillet vores spørgelyst er det tid til

Indvielse af Naturlegepladsen

 

Vi starter vores indvielse ved postkassehuset, hvor der vil være mulighed for at få en pølse – eller to.

 

Derefter går vi til naturlegepladsen og besigtiger forholdene og legebørnene blandt os kan afprøve de forskellige faciliteter.

 

Børn er velkomne til at deltage. 

 

 

Festudvalg

 

Vores festudvalg har taget deres tørn og det er tid til nye kræfter. På grund af indvielsen af naturlegepladsen er der ikke opgaver til festudvalget i år. Men fra 2023 vil vi gerne have et festudvalg igen.

 

Meld dig til bestyrelsen, hvis det er noget for dig – og hvis du brænder for at lave noget allerede i år, kan vi godt bruge hjælp ifm. Indvielse af naturlegepladsen – herunder grill af pølser.

 

 

Hjælp til telt

 

Du er velkommen til at hjælpe med opsætning og nedtagning af teltet.

Opsætning sker kl. 16.00 fredag den 3. juni. Og nedtagning sker kl. 10.00 søndag den 5. juni.  

bottom of page