top of page

Der indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling for 2023 i Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand

 

Generalforsamlingen finder sted

Lørdag den 27. maj 2023 kl. 10.00 på festpladsen ved postkassehuset Halbyvej

 

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden

 2. Valg af dirigent

 3. Godkendelse af dagsorden

 4. Valg af referent og stemmetællere

 5. Bestyrelsens beretning ved formanden

 6. Kassererens reviderede regnskab for 2022
  (print regnskaberne fra hjemmesiden og medbring dem)

 7. Vedtagelse af budget for 2024 og kontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  (print budgetter fra hjemmesiden og medbring dem)
  Investeringsbudget for de kommende år:

  1. Etablering af sø ved Hybenvej / Syrenvej

  2. Henlæggelse til dræning

  3. Nye bord-bænkesæt i hele området – erstatninger af de nuværende

  4. Strand – hvis vi kan få tilladelse

  5. Videreudvikling af naturlegeplads med yderligere faciliteter

  6. Grill hytter – 2-3 styk i området

  7. Minigolfbane

  8. Eventuelt flere badebroer, hvis vi kan opnå tilladelse

 8. Forslag fra bestyrelsen

  1. Etablering af Sø ved Syrenvej inkl. afløb af overfladevand fra Hybenvej
   Kort begrundelse: Indtil der kommer kloakering af den sidste del af området, vil der være udfordringer med overfladevand på berørte områder af Hybenvej. Via dette tiltag vil vi kunne aflede overfladevandet og samtidig tilføre området ny kvalitet i form af en sø, som områdets dyreliv også kan anvende.

  2. Etablering af Strand ved Syrenvej hvis vi kan opnå tilladelse til det
   Kort begrundelse: Der kan være langt til Hybenvej for nogle, dette vil give en mere centralplacering i området. Påvirkningen af kystbeskyttelseslinjen vil ikke være stor. Der har tidligere været strand i området. Og det vil gøre vores område mere attraktivt.
   Og vi får den strand, som passer til vores navn.

  3. Ny fast tradition årlig arbejdsdag den sidste lørdag i april
   Kort begrundelse: Det vil gøre det lettere planlægningsmæssigt for foreningens medlemmer, hvis det er en fast årlig dag. Det vil styrke sammenholdet blandt grundejerforeningens medlemmer. Det giver alle mulighed for at bidrage med at holde området attraktivt.

 9. Behandling af forslag fra generalforsamling sidste år

  1. Ved sidste års generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen skulle undersøge muligheder for navneskifte til Halby

   1. Hvad taler imod:

    1. Stort arbejde ifm. navneskifte (rettelse af mail, hjemmeside, facebook mm)

    2. Domænet Halby.dk er ikke ledigt

    3. Nedsættelse af hastighed på Stauningvej afhænger ikke af vores navn

    4. Kommunen skal sige god for navneskifte

    5. Navnet blev tildelt til området ved udstykningen til sommerhuse før foreningens grundlæggelse

Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget
Forslaget skal vedtages på 2 generalforsamlinger for at kunne træde i kraft.
Hvis forslaget vedtages, og 2/3 af foreningens medlemmer ikke er til stede, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for endelig behandling af forslaget.
Da forslaget er så gennemgribende, har bestyrelsen besluttet, at en eventuel ekstraordinær generalforsamling ikke skal være samme dag.

 1. Forslag fra medlemmerne

  1. Har et spørgsmål ang. et spil eller rampe til at få bådene i/op af vandet. Er det muligt at få lavet et spil hvor man har mulighed for at trække sin båd op på land.? Eller et sted hvor man kan bakke ned med bil og bådtrailer.? Tænker hvis man vil lave en sti bredere end den er i dag nede ved fjorden som ikke fejler noget, kunne man også finde penge til de ovennævnte punkter. Synes der mangler et eller andet til både.

 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
  - Jan Christiansen – villig til genvalg
  - Helle Veland – villig til genvalg
  - Ellen Margrethe Højberg – genopstiller ikke

 3. Valg af 3 suppleanter
  Følgende suppleanter er på valg:
  - Børge Nielsen, Gyvelvej  
  - Søren Pedersen, Syrenvej – villig til genvalg
  - Ejnar Frost – genopstiller ikke

 4. Valg af revisorer
  Følgende revisorer er på valg:
  - Revisor Torben Andersen, Klitrosevej – villig til genvalg
  - Revisor Dannie Madsen, Syrenvej – genopstiller ikke

 5. Valg af revisorsuppleant
  Følgende revisorsuppleanter er på valg:
  - Revisorsuppleant Peder Morre, Klitrosevej – genopstiller ikke

 6. Valg af medlemmer af festudvalg

Vi har jubilæum i 2024, hvor foreningen bliver 50 år
Vi har sparet sammen til en ordentlig jubilæumsfest, som skal afholdes den 27. juli 2024.  

Der er behov for et festudvalg på 4-6 personer, som vil påtage sig at stå for arrangementet.
Bestyrelsen støtter op om arrangementet med hjælp til kommunikation og sparring om arrangementet. Bestyrelsen stiller med en deltager i festudvalget.

 1. Fælles forespørgsel på nedgravning af stikledninger i forbindelse med kloakering af Brombærvej
  ved Erik Kjærgaard, Brombærvej 32

 2. Eventuelt

Pølsevogn

 

Igen i år får vi besøg af pølsevognen, så der er mulighed for at slutte generalforsamlingen af med en pølse eller 2, mens de, som har booket borde til loppemarked, får ”lopperne” på plads.

Loppemarked

 

Efter generalforsamlingen er der loppemarked i teltet – så kom og gør et godt køb.

Hjælp til telt

 

Du er velkommen til at hjælpe med opsætning og nedtagning af teltet.

Opsætning sker kl. 17.00 fredag den 26. maj. Og nedtagning sker kl. 10.00 søndag den 28. maj.  
Eventuelle ændringer i tidspunkter annonceres på hjemmeside og via facebook.

bottom of page