top of page

sendt 4.1.2018

 

Miljøstyrelsen

Gert Agger

                                           

Tak for fremsendt materiale i.f.m. aktindsigt.

 

Det fremgår, at der stadig arbejdes hen imod at genbruge kommuneplantillægget omfattende 4 stk. 200-meter høje møller + målemast.

Vi kan af tidlige korrespondance og aktindsigt udlede, at årsagen til dette primært skyldes manglende vilje til at betale udgifter i.f.m. med et helt nyt kommuneplantillæg.

Endvidere tages der hensyn til, at projektet vil blive yderligere forsinket ved ny planproces.

Disse argumenter står i skærende modsætning til det fakta, at alene projektmagerne og kommunen bærer ansvaret for, at planprocessen i sagen er blevet uhyre langvarig og forkvaklet.

Dette skyldes ikke mindst, at begge parter og deres rådgiver ihærdigt har forsøgt at fremskynde processen ved at lade udkast til kommuneplantillæg og lokalplan udfærdige før det er blevet klart, om projektet overhovedet kan realiseres i.f.t. beflyvningen af Stauning Lufthavn.

 

Vi kan kun vurdere, at man fortsat fuldstændigt fravælger hensynet til, at Grundejerforeningens 392 medlemmer har ret og krav på en lovlig gennemført sagsbehandling.

 

Vi kan under ingen omstændigheder leve med, at der vedtages tillæg til kommuneplanen og Lokalplan, der jo klart tillader opstilling af 4 møller samt målemast.

At kommunen ønsker at fastholde aktuelt udkast til begge planer på trods af klokkeklar afvisning i Byrådet af de 2 sydligste møller forekommer totalt uforståelig og ulovlig.

 

Vi fastholder endnu engang vort krav om, at planproces vedr. alene de 2 nordligste møller skal starte forfra.

 

Vi forventer, at du straks tilstiller Erhvervsstyrelsen nærværende skrivelse samt vore tidligere skrivelser omkring krav / holdninger til projekt og planproces.

 

 

Med venlig hilsen

p.v. udvalg nedsat af

GRUNDEJERFORENINGEN STAUNING VESTERSTRAND

Jesper Broberg

bottom of page