top of page

Naturpleje projekt langs fjorden

Grundejerforeningen har søgt Ringkøbing-Skjern Kommune om midler til et naturprojekt langs fjorden.

Og kommunen har bevilget beløbet. Bestyrelsen arbejder derfor videre med det. 

Projektet går ud på at genskabe udsigt over vandet samtidig med at vandkvalitet og miljø gavnes.

 

Vi har søgt om midler til at indhegne området, så der kan udsættes dyr, der kan foretage græsning af området. 

På den måde fjerner dyrene tagrørene og fremmer fremkomsten af andre planter.

Området kan så bevare sine unikke Natura 2000 kvaliteter og sine kvaliteter som strandengsområde.

Vi har skrevet til øvrige lodsejere langs vores område for at høre, om de er interesserede i at deltage i projektet. Du kan se brevet nedenfor.

Der vil stadig være mulighed for at komme til vandet af de adgangsveje, som har været der hele tiden.  

Når der er nyt om projektet, vil du finde det på denne side.

Som et led i forberedelsen af projektet er området blevet slagleklippet - du kan se et overblik over arealerne i filen nedenfor.

Der er indgået aftale med kreaturholder til den sydlige del af området - til badebroen ved Hybenvej. Dette område bliver derfor hegnet nu. Dyrene kommer ud lige efter generalforsamlingen. 

I samarbejde med kommunen arbejdes på at finde kreaturholder til den resterende del. 

bottom of page