top of page

På hjemmesiden 30.4.2024 - nyhedsbrev udsendt 1.5.2024

Til Medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand

 

Der indkaldes hermed til

 

Ordinær generalforsamling for 2024
i Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand

Generalforsamlingen finder sted

Lørdag den 18. maj 2023 kl. 10.00 på festpladsen ved postkassehuset Halbyvej

 

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden

 2. Valg af dirigent

 3. Godkendelse af dagsorden

 4. Valg af referent og stemmetællere

 5. Bestyrelsens beretning ved formanden

 6. Kassererens reviderede regnskab for 2023
  (print regnskaberne fra hjemmesiden og medbring dem)

 7. Vedtagelse af budget for 2025 og kontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent ???
  (print budgetter fra hjemmesiden og medbring dem)
  Investeringsbudget for de kommende år:

  1. Henlæggelse til dræning

  2. Strand – hvis vi kan få tilladelse

  3. Videreudvikling af naturlegeplads med yderligere faciliteter

  4. Ladestation

  5. Grill hytter – 2-3 styk i området

  6. Minigolfbane

  7. Eventuelt flere badebroer, hvis vi kan opnå tilladelse

 8. Forslag fra bestyrelsen

  1. Godkendelse af brug af kr. 50.000 til 60.000 på etablering af ladefaciliteter ved Postkassehuset Halbyvej.
   Beløbet skal bruges for at etablere tilstrækkelig strøm til standerne.
   Bestyrelsen ser det som en fordel for områdets beboere og gæster i området, at der kan tilbydes ladning af elbiler.
   Der kan findes firmaer, som vil foretage etablering og efterfølgende drift. De ønsker dog, at vi bidrager til etableringen.

 9. Forslag fra medlemmerne

  1. Sti mellem Gyvelvej og Klitrosevej ønskes forlænget til Halbyvej. Der er plads mellem hus nr. 37 og 22, og 35 og 20 på matrikelkortet, så det burde kunne lade sig gøre.
   Stillet af Jens Ole Allerslev, Gyvelvej 12

  2. Vi vil gerne høre, om der er planer om dræning/afvanding af bunden af Hybenvej ud mod bunkerne.
   Vi er ejer af Hybenvej 88 og har i den grad haft nogle udfordringer med vand i vinter og kunne også se, at hele stien derned også var oversvømmet i lang tid.
   Stillet af Rikke og Lars Stenger Madsen, Hybenvej 88

  3. Der kunne virkelig trænge til nogle nye fodboldmål på legepladsen for enden af Gyvelvej / Syrenvej.
   Så kunne det være en god ide at få udbedret alle de huller, der er ved fodboldbanen. (Måske opfordre til at hunde ikke skal have lov at grave der)
   Stillet af Henrik Spelling, Gyvelvej 79

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
  - Bent Thomsen – genopstiller ikke
  - Tove Sabro Sørensen – villig til genvalg

 11. Valg af 3 suppleanter
  Følgende suppleanter er på valg:
  - Beate Olesen, Hybenvej – villig til genvalg
  - Søren Pedersen, Syrenvej – villig til genvalg
  - Børge Nielsen, Gyvelvej – genopstiller ikke
  -

 12. Valg af revisorer
  Følgende revisorer er på valg:
  - Revisor Torben Andersen, Klitrosevej – villig til genvalg men har hus til salg
  - Revisor Jonas Jeppesen, Syrenvej – villig til genvalg

 13. Valg af revisorsuppleant
  Følgende revisorsuppleanter er på valg:
  - Revisorsuppleant Poul Peter Gad, Syrenvej – villig til genvalg

 14. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalg
  Hvilke aktiviteter bestemmer udvalget. Det kan f.eks. være fest, loppemarked eller noget helt andet.

 15. Eventuelt

 

Hjælp til telt

Du er velkommen til at hjælpe med opsætning og nedtagning af teltet.

Opsætning sker kl. 17.00 fredag den 18. maj. Og nedtagning sker kl. 10.00 søndag den 20. maj.  
Eventuelle ændringer i tidspunkter annonceres på hjemmeside og via facebook.

bottom of page