top of page

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes årligt

pinselørdag kl. 10.00

i et festtelt på festpladsen ved Halbyvej

Dagsorden til ordinær generalforsamling er:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kasserens regnskab

4. Behandling af bestyrelsens forslag

5. Behandling af medlemmernes forslag

6. Vedtagelse af næste års budget og kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisorer og suppleanter

9. Eventuelt

Teltet rejses fredag kl. 17 og nedtages søndag formiddag - alle er velkomne til at give en hånd med

bottom of page