top of page

Lokalplan

 

Området er underlagt Lokalplan nr. 6a for Sommerhusområde ved Stauningvej - Halby, Stauning Vesterstrand - gl. Skjern Kommune

 

I henhold til lokalplanens §12 skal der oprettes en grundejerforeningen med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område.

Dog er matrikler tinglyst den 25. juni 1969 i den fælles deklaration ikke omfattet af medlemspligt af grundejerforeningen.

Til almindelig oplysning er de 11 ejendomme, der er fritaget for at være medlemmer af grundejerforeningen, de første sommerhuse, der blev opført i området, og som nu ligger aller yderst mod fjorden.

Sejlrenden ved nordenden af området - eller Halby havn, som den også kaldes.

bottom of page