top of page

Fælles faciliteter

Grundejerforeningen har 2 postkassehuse – et på Halbyvej og et på Hybenvej.


Grundejerforeningen har to trailere, som kan benyttes af foreningens medlemmer. De er pla­ceret ved postkassehusene. Trailerne er forsynet med kodelås. Koden oplyses ved hen­vendelse til vores altmuligmand. Trailerne reserves via tavlerne i postkassehusene, hvor tidspunkt for ønsket lån anføres. Lånetid er begrænset til max 3 timer i weekender og max 1 dag på hverdage.

 

I forbindelse med postkassehuset på Halbyvej er ligeledes 2 toiletter. Nøgle til disse kan lånes f.eks. i for­bindelse med byggeri og ombygninger mod aflevering af depositum. Nøgle fås ved henvendelse til foreningens altmuligmand. I samme forbindelse kan det oplyses, at der også er mulighed for at låne en lang stige.

 

I forbindelse med postkassehusene er etable­ret byttemarked, hvor foreningens medlem­mer kan aflevere og afhente effekter som er blevet til overs. Dette bruges specielt meget til bøger og blade.

 

Ligeledes i forbindelse med postkassehusene forefindes affaldscontainere, til affaldssorte­ring af f.eks. glas og pap. Samtidig er der mu­lighed for at komme af med evt. ekstra dagligt husholdningsaffald.

 

Der er etableret 2 gren pladser – h.h.v. ved Halbyvej og på Hybenvej. Det er dog vigtigt at pointere, at her kun må lægges grenaffald og ikke græsafklip og træstubbe.

 

I postkassehusene forefindes endvidere hjer­te­startere. Vejledning i brugen er opsat ved hjertestarterne og gives også ved aktivering.

Giv besked til vores almuligmand hvis du har brugt udstyret.

 

Legepladser og fodboldbaner forefindes flere steder i området og kan benyttes af brugere af området. Legepladserne inspiceres jfr. reg­­lerne af uddannede legepladsinspektører, som således sikrer at den sikkerhedsmæssigt er godkendt. Dette sikrer dog ikke mod risici ved uhen­sigts­­mæssig brug af de opstillede redskaber.

Der er også 2 petanque baner. Du skal selv medbringe bolde.

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 8. juni 2011 givet tilladelse til etablering af en soppe / badebro ud for sommerhusområdet. Der kunne kun opnås tilladelse til én badebro, så må opsættes ud for stien ved Hybenvej, da det område blev anset for det sted, hvor fuglelivet var mest forstyrret i forvejen. Badebroen må kun være opsat fra den 1. maj til den 20. august. 

Når broen er opsat, er den mærket med skilt om privat badebro.

 

 

Hvis du har mange udgåede træer / træer der skal fældes, så kontakt Per for eventuel aftale med fliesmanden.

bottom of page