top of page

Grundejerforeningens historie

Grundejerforeningen er stiftet den 27. juli 1974

Vi har fundet de første protokoller fra foreningens stiftelse og indskannet dem. Du finder dem her på siden

Endvidere kan du se referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger for perioden 1979 - 1998.

De er i bilagene 1 - til 175 og er i kronologisk orden.

Foreningens vedtægter er blevet ændret flere gange i tidens løb. Ændringerne er sket for at vedtægterne kan følge med tiden og afspejle de ændringer, der er sket i samfundet omkring os.

Her er et par af de tidligere udgaver af vedtægterne. Ingen af udgaverne er gældende længere. De gældende vedtægter findere du deres egen side - klik på linket i ikonet

 

 

bottom of page