top of page

Spildevandsplan 2019 - 2027

Ringkøbing-Skjern Forsyning deltog på generalforsamling 2022.

Materiale præsenteret på generalforsamlingen 2022


Ringkøbing-Skjern Kommune har vedtaget spildevandsplan for 2019 - 2027.

Planen omfatter en del af ejendommene i grundejerforeningen. 

Der er udsendt brev til alle de grundejere, hvis ejendom er omfattet.

Du kan læse mere på den hjemmeside, som kommunen har oprettet om kloakering 


 

Dræning og kloakering


Artikel i Bolius den 21.3.2018 'Boligejere kæmper alene mod oversvømmede græsplæner'

Artiklen belyser at problemet med oversvømmelser er kendt over hele landet.

Dræning og kloakering

Grundejerforeningen har været til møde med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vi talte om forudsætningerne for at få lov til at dræne området på Gyvelvej og om der var andre muligheder.

Kommunen var klar over problemerne og havde beset området og også vurderet området ud fra højdekurver og forventet levetid på Septiktanke.
Når kommunen tog det hele i betragtning så de ikke andre muligheder end kloakering.

Vi kan derfor forvente, at området kommer med i spildevandsplanen, der vedtages i 2019. Der gives en 5 års frist regnet fra nu, hvor vi har fået oplyst at vi bliver omfattet af kloakering.

Hvis du har et nyere godkendt nedsivningsanlæg

Du kan læse mere i referatet af mødet med kommunen, hvor du også kan læse om muligheder for lån.

Artikler om vandproblemer

Der har i den senere tid været en række artikler om problemer med vand og højt grundvand.

I artikel "Nu stiger risikoen for oversvømmede græsplæner" i Bolius fra den 29.11.2017 skriver de om højt grundvandsspejl. De skriver blandt andet, at grundvandet er steget en halv meter de sidste 4-5 år. De giver også forskellige løsningsmuligheder ved højt grundvand.

Læs evt. mere i artiklen, som du finder via linket til højre.

I Jyllands-Posten har de i starten af januar 2018 bragt en række artikler om vandproblemer.

Den 8. januar var der en artikel "Danmark drukner i vand fra oven - og fra neden".

Artiklen beskriver at grundvandet nogen steder er steget med 1 til 2 meter over de senere år. Samtidig er nedbørsmængderne stigende. De betegner det som et af de større klimaproblemer.

De nævner, at man ikke kan grave sig ud af problemerne, men skal se i helhedsløsninger og finde steder, hvor vand kan opsamles.

Der gives ikke nogen generel løsning, men de nævner piletræer som gode træer til at suge vand.

Den 11. januar var titlen "Nye oversvømmelser truer, fordi løvtræer erstatter gran".

I denne artikel omtales, at der tidligere var mange nåletræer som nu erstattes med løvskov ved genplantning.

Artiklen kommenterer en undersøgelse, hvor man har undersøgt forskellen på hvor meget vand, træerne kan opsuge.

Nåletræer kan opsuge mest, men det giver dilemmaet, løvtræer giver mest biodiversitet. Og egentlig er grantræer ikke en art, som er hjemhørende i Danmark. Samtidig nævner de, at rødgran også vil få det svært i fremtiden, da den trives bedst med kolde vintre.

Så de er også inde på, at man skal finde steder, hvor man kan opsamle og opbevare vandet.

Artiklerne fra Jyllands-Posten er ikke indsat for ikke at overtræde ophavsretten. De er alene summeret.

bottom of page