top of page

Status på mølleudvalgets arbejde - maj 2017

Udvalget sendte den 22.11.2016 åbent brev til borgmesteren og Byrådet.

Det åbne brev har siden været det mest læste læserbrev i Ringkøbing-Skjern Dagblad og er indrykket på foreningens hjemmeside.

 

Udviklingen omkring Stauning Lufthavn er uhyre vigtig, da borgmester og Byråd åbenlyst er bedøvende ligeglade med Stauning Vesterstrands 392 grundejere - blot vi betaler kommunens støt stigende ejendomsskatter.

 

Profit/projektmagernes styregruppe bag de nu 2 testmøller har i deres uransagelige visdom fundet ud af, at en nedgradering af Stauning Lufthavns anvendelighed vil kunne bane vejen for den sydligste af de 2 planlagte møller.

At dette vil betyde, at lufthavnens fremtidige udviklingsmuligheder blokeres fuldstændigt, ser man tilsyneladende intet problem i.

Men om borgmester og Byråd - umiddelbart før et byrådsvalg - kommer godt fra at løbe fra tidligere klokkeklare løfter om, at lufthavnens anvendelsesmulighed ikke må forringes er en ganske anden sag!

 

Udvalget har den 10.4.2017 tilskrevet borgmesteren og samtlige byrådsmedlemmer og erindret dem om dette.

Endvidere har vi gentaget, at et nyt projekt med 2 møller skal sagsbehandles fuldstændigt forfra.

Naturstyrelsen har efterfølgende givet udtryk for, at de på foreliggende grundlag er enig i dette.

 

Vi har også påpeget, at der på ingen vis er redegjort for indhold og omfang af testmølleprojektet i forhold til Vestas - herunder redegørelse for hvorfor disse møller absolut skal opføres i Velling Mærsk og ikke et andet sted.

 

Endelig har vi repeteret overfor borgmesteren og Byrådet, at et nyt projekt med 2 testmøller vil møde klar modstand fra foreningen.

 

Aktuelt afventer styregruppen skriftligt udspil fra Trafikstyrelsen vedr. deres plan om nedgradering af lufthavnen.

Hvorvidt borgmester og Byråd vil acceptere en sådan løsning, der reelt på sigt fører til afvikling af lufthavnen, afgøres antageligt på byrådsmøde i juni 2017.

Afvikles lufthavnen så kan man med rette frygte, at sommerhusejerne i fremtiden kan "pynte sig" med naboskab til 4 eller måske endnu flere monstermøller!

 

Ny sagsbehandling, herunder nyt borgermøde med information om mulighed for at søge erstatning, forslag til VVM-redegørelse, tillæg til kommuneplan samt lokalplan, forventes af ville strække sig over 18 mdr.

 

Løber borgmester og Byråd fra tidligere løfter i.f.t. lufthavnen må en afgørelse af en ny testmøllesag således først forventes med udgangen af 2018.

 

På udvalgets vegne

Jesper Broberg

bottom of page