top of page

Renovation

ESØ er et fælleskommunalt renovationsselskab, der står for fjernelse af områdets skrald.  Affaldscontainerne skal altid anbringes tæt op til vejen, så skraldemanden har et fast underlag at færdes på. De levende hegn omkring sommerhuse må heller ikke besværliggøre tømningen.

Sommerhuse

Sommerhusejere har ikke pligt til at sortere affaldet i bioaffald og restaffald, men vi

anbefaler alle at kompostere den grønne del af køkkenaffaldet. Det kan dog være

vanskeligt at få komposteringsprocessen godt i gang, hvis man ikke jævnligt fylder

grønt affald i beholderen.

Benyttes sommerhuset som helårsbolig, skal du dog være opmærksom på, at der

gælder de samme regler som beskrevet under helårsboliger.

Affaldsbeholdere i sommerhusområder tømmes hver uge i sommerhalvåret (maj-okt.)

og ca hver anden uge i vintermånederne.

 

Du kan finde den aktuelle tømningsplan for din bolig her:

Ringkøbing-Skjerns RenoWeb Oversigt over affald
 

 


Ved områdets to postkassehuse er der opstillet containere til forskellige typer affald.

Genbrugspladsen i Stauning eksisterer ikke mere.

 

Rent grenaffald - og kun grenaffald - kan lægges på de to grenpladser i sommerhusområdet. Det ene ved siden af Hybenvej 2 og det andet til venstre for den sydlige indkørsel til Halbyvej. Vær opmærksom på, at der ikke må anbringes græs afklip disse steder. Dette vil medføre, at den entreprenør, som fliser og afhenter, opsiger aftalen, og vi bliver nødt til at lukke pladserne, så I selv skal køre på genbrugspladserne med grenaffald.

Tømning af septiktanke

Ringkøbing-Skjern kommune sørger for at alle områdets septiktanke tømmes hvert efterår.

I henhold til kommunens regler skal septiktankens

låg markeres med et stort, sort H, hvilket dog kan

være meget svært at få til at holde mere end et

enkelt år ad gangen.

Hvis man ikke selv kan lokalisere under hvilket dæksel,

septiktanken findes, kan man ved kommunens tekniske

forvaltning få et kort, som markerer placeringen.

Nye renovationsbiler

August 2018

Ifølge Ugeavisen Ringkøbing har firmaet Meldgaard Miljø A/S investeret i nye små skraldebiler, der skal betjene sommerhusområderne i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Bilerne vejer kun 8,5 ton og er dermed noget mindre end de nuværende.  

Vi håber, det bevirker at sliddet på vores veje bliver noget mindre. 

Ny affaldsbeholder

 

Vi har alle modtaget ny affaldsbeholder med 2 rum.
Vi skal sortere i madaffald (40% - lille rum) og restaffald (60% - stort rum). 

Du må beholde det gamle stativ / den gamle spand

Læs mere på denne side: https://madaffald.rksk.dk/ - Hvis du har spørgsmål, skal de stilles til kommunen.

 

 

bottom of page