Kommunen starter forundersøgelse til kloakering

Geopartner undersøger i vores område i uge 43-44 og igen i sommeren 2021 umiddelbart efter,

at septiktankene er blevet tømt. 

De udfører opmåling af dækselkoter og opmåling af højdekoter i området.

Det kræver adgang til vores ejendomme for opmåling på de eksisterende septiktanke. 

Målerfolkene kan legitimere sig, hvis du er i tvivl om hvorfor de er på din grund. 

Du kan læse mere og tilmelde dig til nyhedsbrev og SMS fra kommunen på siden www.sommerhuskloakering.dk

Generalforsamlingen er aflyst / udskudt

 

Da forsamlingsforbuddet nu gælder for

forsamlinger over 50 personer, kan generalforsamlingen ikke afholdes.

Bestyrelsen følger udviklingen og regeringens udmeldinger og vil indkalde til ny generalforsamling, så snart det er muligt.
Indkaldelse forventes at ske med kortest mulige varsel.

 

Hold dig orienteret via denne hjemmeside, facebook og vores nyhedsmails.

Indkaldelse til generalforsamling 2020 er udsendt via mail og brev til de få, som ikke har mail

Du finder alt materialet til generalforsamlingen i printvenlige udgaver på denne side 

Forsamlingsforbud

 

Bestyrelsen opfordrer alle til at overholde det til enhver tid
gældende forsamlingsforbud, når man færdes i området. 

Der flages i anledning af 

Dronning Margrethes 80 års fødselsdag

Pas på jer selv og hinanden i disse Corona tider - læs evt. mere hos Sundhedsstyrelsen 

Dyr i området

 

Der er mange, som har set krondyr i området. 
Specielt i de tidlige morgentimer eller når mørket falder på, kan man være heldig.

Der er også set flere mårhunde i området. 

Per arbejder på at fange dem. Vær opmærksom på, at der er udlagt lokkemad i form af ost fra Naturstyrelsen.

Det kan give din hund dårlig mave.

 

Ny affaldsbeholder

 

Ringkøbing-Skjern Kommune har udsendt brev via e-boks. 

Fra 1. november 2020 skifter vi til ny affaldsordning, og vi skal alle have nye beholdere med 2 rum. Vi skal sortere i madaffald (40%) og restaffald (60%). 

Beholderstørrelserne er 240 liter, 360 liter og 660 liter.

Hvis du ikke er tilfreds med den størrelse affaldsbeholder, du har fået kan du skifte størrelse, når den nye ordning er startet.

Kommunen starter på at levere de nye affaldsspande fra august. I spandene er poser, som skal anvendes til madaffald. Spandene er markeret med, hvornår de skal tages i brug.

Når kommunen har foretaget sidste tømning efter den nuværende ordning, sætter de en markering, så du nemt kan se, at du skal bruge den nye spand.

Du må beholde det gamle stativ / den gamle spand

Læs mere på denne side: https://madaffald.rksk.dk/ - Hvis du har spørgsmål, skal de stilles til kommunen.

På genbrugspladsen i Ringkøbing kan du lige nu se eksempler på skjulere til den nye spand. 

 

 

Ny brochure om Hegnsloven

Vi har modtaget brochure om hegnsloven - læs den før du ændrer på hegn, planter/opsætter nyt hegn 

læs den her eller på hjemmesiden: din-bolighandel.

 

 

Nyt

Der er udsendt nyhedsbreve for september 2020 i form af reminder om generalforsamling og aflysning/udskydelse af generalforsamling.

Husk 

Der må kun lægges grene på grenpladsen.

Du må ikke lægge græs, trærødder og alt andet end grene !!!

Info

Alle dokumenter på denne hjemmeside kan læses med Adobe reader - hvis du ikke har den kan den hentes her:

Hjemmesiden

Eventuelle kommentarer til hjemmesiden modtages gerne

Naturpleje langs Fjorden

Det sydlige område er indhegnet og der er indlagt vand. 

Dyrene er på græs, når vejret tillader det. 

Du kan se kort over området på siden for naturplejeprojektet - klik på linket

© Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand created with Wix.com