Forsamlingsforbud

Bestyrelsen opfordrer alle til at overholde det til enhver tid
gældende forsamlingsforbud, når man færdes i området. 

Klima podcast

Vi har modtaget link til en klima podcast fra et medlem af grundejerforeningen.

Via linket kan du høre, hvordan du kan opsuge Co2 i din have, svarende til en returrejse til Thailand. 

Læs mere om det og hør den her:

Kommunen starter forundersøgelse til kloakering

Geopartner undersøger i vores område i uge 43-44 og igen i

sommeren 2021 umiddelbart efter, at septiktankene er blevet tømt. 

De har udført opmåling af dækselkoter og opmåling af højdekoter

i området.

 

De har opsat målepunkter og beskyttet dem med brøndringe.

Du kan læse mere og tilmelde dig til nyhedsbrev og SMS fra

kommunen på siden www.sommerhuskloakering.dk

Generalforsamlingen er aflyst / udskudt

 

På grund af forsamlingsforbuddet kan generalforsamlingen ikke afholdes.

Bestyrelsen følger udviklingen og regeringens udmeldinger og vil indkalde til ny generalforsamling, så snart det er muligt.
Indkaldelse forventes at ske med kortest mulige varsel.

 

Hold dig orienteret via denne hjemmeside, facebook og vores nyhedsmails.

Pas på jer selv og hinanden i disse Corona tider - læs evt. mere hos Sundhedsstyrelsen 

Dyr i området

 

Der er mange, som har set krondyr i området. 
Specielt i de tidlige morgentimer eller når mørket falder på, kan man være heldig.

Der er også set flere mårhunde i området. 

Per arbejder på at fange dem. Vær opmærksom på, at der er udlagt lokkemad i form af ost fra Naturstyrelsen.

Det kan give din hund dårlig mave.

 

Ny affaldsbeholder

 

Vi har alle modtaget ny affaldsbeholder med 2 rum. Vi skal sortere i madaffald (40%) og restaffald (60%). 

Beholderstørrelserne er 240 liter, 360 liter og 660 liter.

Hvis du ikke er tilfreds med den størrelse affaldsbeholder, du har fået kan du skifte størrelse.

Du må beholde det gamle stativ / den gamle spand

Læs mere på denne side: https://madaffald.rksk.dk/ - Hvis du har spørgsmål, skal de stilles til kommunen.

 

 

Ny brochure om Hegnsloven

Vi har modtaget brochure om hegnsloven - læs den før du ændrer på hegn, planter/opsætter nyt hegn 

læs den her eller på hjemmesiden: din-bolighandel.

 

 

Nyt

Der er udsendt nyhedsbrev 

for december 2020 
 

Husk 

Der må kun lægges grene på grenpladsen.

Du må ikke lægge græs, trærødder og alt andet end grene !!!

Info

Alle dokumenter på denne hjemmeside kan læses med Adobe reader - hvis du ikke har den kan den hentes her:

Hjemmesiden

Eventuelle kommentarer til hjemmesiden modtages gerne

Naturpleje langs Fjorden

Det sydlige område er indhegnet og der er indlagt vand. 

Dyrene er på græs, når vejret tillader det. 

Du kan se kort over området på siden for naturplejeprojektet - klik på linket

© Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand created with Wix.com