top of page

Nyt fra Mølleudvalget

Når der er nyt omkring møllerne vil du finde det her på denne side

Januar 2019

Kommunen har vedtaget lokalplan 438, da erhvervsministeren har underkendt Ribe Stifts Veto mod møllerne

Mølleudvalget har indgivet anker

14. november 2018

Læserbrev i dagbladet skrevet af mølleudvalget

og artikel om udsættelse af vedtagelse af lokalplan

November 2018

Læserbrev i Dagbladet

Juni 2018

Forslag til lokalplan nr. 438 - 2 forsøgsvindmøller ved Velling Mærsk

Kommunen har udsendt orientering om forslag til lokalplan - og du finder lokalplan mm på kommunens hjemmeside

Bemærk Høringsperioden er fra 18. juni til og med 27. august 2018 - evt. bemærkninger eller indsigelser skal indsendes via mail til vindmoeller.velling.maersk@RKSK.dk - husk at skrive 'Bemærkninger til lokalplan 438' i emnefeltet.

Maj 2018

Beretning fra Mølleudvalget

April 2018

Læserbrev indsendt til Dagbladet:

'Kaotisk sagsbehandling af såkaldte testmøller ved Velling Mærsk'

11.3.2018

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

Kort resume af Generalforsamling med efterfølgende foredrag

23.1.2018

Desværre betyder Ringkøbing-Skjern kommunes beslutning ikke,

at møllerne er opgivet.

Det er meget kompliceret, men i værste tilfælde kan kommunen håndtere tilladelsen administrativt uden ny lokalplans proces.
Mølleudvalget arbejder videre .

12.1.2018

Orientering fra Energistyrelsen om, at Ringkøbing-Skjern Kommune

har besluttet ikke at vedtage lokalplan 383 endeligt.

Hvis der er søgt om værditabserstatning, vil det deponerede beløb

blive tilbagebetalt.

4.1.2018

Brev sendt til Miljøstyrelsen - Gert Agger

Orientering fra mølle udvalget vedrørende ejendomme indenfor 2 km's grænsen

Indsigelse mod lokalplan 438 er udarbejdet af mølleudvalget og sendt til Ringkøbing-Skjern Kommune på vegne af alle grundejere i Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand

9.7.2017

 

Mølleudvalgets læserbrev har givet anledning til udtalelser fra borgmester Enevoldsen - se citat til højre

Og replik fra Mølleudvalget - se til højre

27.6.2017

Så er der atter nyt fra Mølleudvalget som har sendt læserbrev til Ringkøbing-Skjern Dagblad

Læserbladet var i den trykte udgave af avisen lørdag den 24. juni 2017

bottom of page